Cơ thể chúng ta cần bao nhiêu lượng vitamin D?


Các nhà dinh dưỡng học khuyên nên bổ sung khoảng 200 đơn vị (IU)/ngày cho người dưới 50 tuổi, 400IU/ngày cho người từ 51-70 tuổi, 600IU/ ngày cho người trên 70 tuổi.

Vitamin D có nhiều loại, loại tốt nhất là vitamin D3 có tự nhiên từ việc tắm nắng, vitamin D2 cũng tốt không kém vitamin D3 nhưng không được tự nhiên.

Để lại bình luận

Scroll