Nhà thuốc trực tuyến - Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website nhathuoctructuyen.net.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. 

Chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website nhathuoctructuyen.net. Chính sách bảo mật mô tả cách nhathuoctructuyen.net tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website. Việc Quý khách truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên nhathuoctructuyen.net được hiểu là Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này (bao gồm cả phiên bản sửa đổi, bổ sung).

Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp theo quy định của Bộ Luật Dân sự Nước CHXHCN Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan. 

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân sau: Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại.
- Chúng tôi sẽ dùng thông tin Quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của Quý khách. 
- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu Quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.
- Trong quá trình giao hàng, chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ của Quý khách cho bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ giao nhận hàng).
- Chi tiết đơn đặt hàng của Quý khách được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, Quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. Tại đây, Quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà Quý khách đặt theo dõi dài hạn. 
- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.
- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của Quý khách để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Quý khách.
- Chúng tôi khuyên Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Quý khách qua internet hoặc email.
- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website này được điều chỉnh bởi luật pháp Nước CHXHCN Việt Nam và Tòa án Nước CHXHCN Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của Quý khách mà không mất phí. Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho mục đích tiếp thị.

 

Scroll