Stress là gì? Tại sao lại bị stress?


Có nhiều định nghĩa khác nhau về stress (căng thẳng). Tuy nhiên có 2 định nghĩa đơn giản như sau:

Stress là gì?


- Căng thẳng xuất hiện khi cá nhân nhận thấy rằng họ không thể ứng phó hoặc đáp ứng được với những yêu cầu đối với họ hoặc đe dọa sự tồn tại khỏe mạnh của họ (R.S. Lazarus, 1996).
- Stress là kết quả của sự mất cân bằng giữa những yêu cầu và những nguồn lực (R.S. Lazarus and S. Folkman, 1984).

stress là gì

Một số nguyên nhân cụ thể thường gặp liên quan đến: Vài thay đổi lớn về tính chất công việc trong thời đại hiện nay như thời gian làm việc, độ ổn định của công việc, vấn đề về tăng năng suất và giảm chi phí dẫn đến thiếu nhân lực và phương tiện, làm nhiều việc hay nhiều giờ, phong cách quản lý độc đoán, không kích thích tinh thần làm việc, quan hệ cá nhân không tốt, không nhìn thấy tương lai trong công việc, môi trường làm việc không thuận lợi.

Để lại bình luận

Scroll