Tin tuyển dụng

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 bài viết (1 Trang)
 • Tuyển "Nhân viên giao hàng"

  Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra thị trường một nhóm các mặt hàng thực phẩm chức năng chuyên biệt dành riêng cho trẻ em của Tập đoàn Eric Favre (France), cũng như đang trong quá trình mở rộng và phát triển hệ thống Nhà thuốc bán lẻ. Chính vì vậy chúng tôi đang cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực cho các vị trí công việc hấp dẫn.
  Xem thêm
 • Tuyển "Trình dược viên tại nhà thuốc"

  Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nam Việt đang chuẩn bị đưa ra thị trường một nhóm các mặt hàng thực phẩm chức năng chuyên biệt dành riêng cho trẻ em của Tập đoàn Eric Favre (France). Công ty đang cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực cho vị trí Trình dược viên OTC.
  Xem thêm
 • Tuyển "Trình dược viên tại bệnh viện"

  Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nam Việt đang chuẩn bị đưa ra thị trường một nhóm các mặt hàng thực phẩm chức năng chuyên biệt dành riêng cho trẻ em của Tập đoàn Eric Favre (France). Công ty đang cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực cho vị trí Trình dược viên ETC.
  Xem thêm
 • Tuyển "Quản lý trình dược viên miền Bắc"

  Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nam Việt đang chuẩn bị đưa ra thị trường một nhóm các mặt hàng thực phẩm chức năng chuyên biệt dành riêng cho trẻ em của Tập đoàn Eric Favre (France). Công ty đang cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực cho vị trí Quản lý trình dược viên.
  Xem thêm
 • Tuyển "Quản lý nhà thuốc bán lẻ"

  Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động, tài sản, hàng hóa, nhân sự...của từng Nhà thuốc theo Quy định của Công ty. Công việc chi tiết, chúng tôi sẽ trao đổi khi phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
  Xem thêm
Scroll