Nhà thuốc Phương Mai - Thanh toán qua thẻ

Nhà thuốc trực tuyến

Địa chỉ : Số 5B, ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0942.76.86.99

Fax : 04.3576.5260

E-mail : nhathuoctructuyen.net@gmail.com

Nhà thuốc Nam Việt

Địa chỉ : Số 101 E1, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.6662.6486

E-mail : nhathuoc.naviphar@gmail.com

Nhà thuốc Pháp Việt

Địa chỉ : Số 117 E2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.6655.9958

E-mail : nhathuocphapviet@gmail.com

Nhà thuốc Phương Mai

Địa chỉ : Số 108 E8, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.3852.6564

E-mail : phuongmainhathuoc@gmail.com

 

Scroll